Kommunikationsrådgivning

Weiner Communications erbjuder kommunikationslösningar som bidrar till att nå affärsmålen och att stärka ditt och organisationens förtroende.

Med avstamp i affärsstrategin mejslar Weiner Communications fram hur kommunikationen kan bidra till att uppnå affärsmålen. Vi arbetar med att bygga och bevara organisationers förtroendekapital, föreslår lösningar och bidrar till att de genomförs.

”Det övergripande målet är att stödja affärerna och bygga starka varumärken, varför ett bra kommunikationsarbete går hand i hand med lönsamhet och tillväxt”.

STRATEGISK RÅDGIVNING

Weiner Communications verkar i roller som rådgivare, interimschef och projektledare inom kommunikation. Vi utgår från ditt företags affärsplan och mål och arbetar fram en lämplig strategi och plan för din interna och/eller externa kommunikation. Vid behov erbjuds också hjälp att sätta kommunikationsplanen i verket.

”Det är lika viktigt HUR du kommunicerar som VAD du kommunicerar”.

Så arbetar vi

Vi sätter oss snabbt in i våra uppdragsgivares företagskultur och affärsområden och lägger stor vikt vid att skapa och vårda relationer.                                                                                        

  • Vi lär oss om om: affärerna, företaget, branschen samt strategierna och målen
  • Vi arbetar fram en lämplig strategi och plan för den interna och/eller externa kommunikationen
  • Vi tydliggör målet och effekten med kommunikationen
  • Vi säkerställer att kommunikationsaktiviteterna stödjer kommunikationsstrategin och affärsstrategin
  • Vi säkerställer att kommunikationsaktiviteterna kan bidra till att nå företagets strategiska mål och stärka ditt och företagets förtroende
  • Vi säkerställer rätt val av kanaler och avsändare, vilket är avgörande för att bygga förtroende över tid.

”De digitala kommunikationskanalerna erbjuder stora möjligheter, bland annat en mer effektiv kommunikation och en viktig dialog med intressenterna”.

UPPDRAGSGIVARE OCH UPPDRAG

Organisationer, myndigheter och företag i olika branscher.

Exempel på uppdrag: Strategier, kommunikationsplaner, IPO: rådgivning, projektledning samt coachning, varumärkesarbete, kommunikation vid förändringar, formulering av budskap, målgruppsanalys, val av kommunikationskanaler, mätning och utvärdering av kommunikationsinsatser och coachning.

Comments are closed.