Coaching

Camilla Weiner är certifierad coach enligt International Coach Federation och även mentor i Novare Accelerate. Genom coaching finner du vägen till att förändra och utveckla. Weiner Communications Coaching bygger på målformulering och handling. Genom att handla på ett nytt sätt har du möjlighet att både nå dina mål och uppleva ett annat resultat.

Med utgångspunkt att utveckla och driva positiv förändring, både på individ och organisationsnivå, vänder sig coachen Camilla Weiner till företag och privatpersoner.

camilla människor

COACHING FÖR LEDARE

För att vara effektiv som ledare eller nyckelperson behöver du veta hur du använder hela din personlighet för att skapa relationer och utveckling i din omgivning. Du som ledare får hjälp att komma till handling och fatta beslut som är kreativa och effektiva för både dig själv och din organisation. I coaching är förändringstänkande och utveckling centralt.

Resultatet av coaching kan vara inre insikter som kan handla om styrkor, roller och värderingar. Den ger en tydlig bild av framtiden som ger medvetenhet om vad du vill uppnå i din yrkesroll och hur du tar dig dit. Skapar också medel att omvandla vision till mål, förmåga att hantera hinder och hjälp att tänka på nytt sätt. Detta leder till bättre prestationer och högre produktivitet, genom att bättre ta vara på människors förmågor och resurser, som individer och i team.

EXECUTIVE COACHING

Fokus ligger på att medvetandegöra och maximera dina styrkor och din potential som ledare och chef.  Tillsammans med en erfaren och professionell coach får du fler sätt att tänka. I samtalen belyses bland annat andra perspektiv och möjligheter, som kan vara förlösande. Hur du tar dig an utmaningarna och hur du möter och leder är avgörande. Det kräver ett balanserat liv där andra roller också får utrymme och skapar energi i livet.

KARRIÄRCOACHING

Karriärcoaching handlar till lika delar om coaching och rådgivning. Coaching ska leda fram till rätt roll, uppgifter och sammanhang så att du tar vara på din potential och får utvecklas. Att klättra uppåt är bara en väg att utvecklas – och den är inte alltid rätt.

Övergripande mål är att ge ökad självkännedom – får dig att upptäcka mer av dig och din potential. Ge insikter kring nuvarande och framtida arbete, funktion, organisation och omvärld.

ENSKILD COACHING

Coaching riktar sig till de personer som vill ha ut mer av livet, som vill utvecklas och utforska hela sin potential. Till de som vill se och uppleva livet som en utveckling oberoende om du är i skolåldern eller pensionär. Coaching frigör din inre styrka och får dig att skapa mål och mening i livet. Det sätter fart på din drivkraft och motivation. Coaching bygger på att utforska din inre potential. Med hjälp av coachingens verktyg belyser du delar av resurser du inte visste fanns hos dig själv. Du belyser de inre övertygelser som hittills har begränsat ditt handlande.

Camilla Weiner är certifierad coach enligt International Coach Federation. All coaching bygger på International Coach Federations etiska regler. I enlighet med dem ansvarar coachen för att samtalen mellan klienten och coachen hålls konfidentiellt.

Läs mer om  International Coach Federations (ICF) etiska regler. 

Läs mer om forskning om coaching.

acc_web

Comments are closed.